सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न लक्षित समूह उमेर समूह लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)
जेष्ठ नागरिक दलित ६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
जेष्ठ नागरिक अन्य ७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक ५००।
एकल महिला ६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला ५००।
विधवा महिला विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन । ५००।
पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु १०००।
आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु ३००।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १०००।
दलित बालबालिका पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका २००।गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
काप्रेचौर २०७४-०७५ () डाउनलोड
काभ्रा २०७४-०७५ () डाउनलोड
कारागिठी २०७४-०७५ () डाउनलोड
कालागाउँ २०७४-०७५ () डाउनलोड
कालिमाटी काल्चे २०७४-०७५ () डाउनलोड
कालिमाटी रामपुर २०७४-०७५ () डाउनलोड
कुपिण्डेदह २०७४-०७५ () डाउनलोड
कोर्वावाङ झिम्पे २०७४-०७५ () डाउनलोड
घाँजरिपीपल २०७४-०७५ () डाउनलोड
चाँदेकरेन्जी २०७४-०७५ () डाउनलोड
छायाक्षेत्र २०७४-०७५ () डाउनलोड
जिमाली २०७४-०७५ () डाउनलोड
ढाकाडाम २०७४-०७५ () डाउनलोड
त्रिवेणी २०७४-०७५ () डाउनलोड
दमाचौर २०७४-०७५ () डाउनलोड
दार्माकोट २०७४-०७५ () डाउनलोड
देवस्थल २०७४-०७५ () डाउनलोड
धनवांग २०७४-०७५ () डाउनलोड
निगाल्चुला २०७४-०७५ () डाउनलोड
फलाबंग २०७४-०७५ () डाउनलोड
बडागाउँ २०७४-०७५ () 58 36 8 1 5 6 53 47 डाउनलोड
बाँझकाँडा २०७४-०७५ () डाउनलोड
बामे २०७४-०७५ () डाउनलोड
भल्चौर २०७४-०७५ () डाउनलोड
मर्मपरिकाडाँ २०७४-०७५ () डाउनलोड
माझकाडा २०७४-०७५ () डाउनलोड
मुलखोला २०७४-०७५ () डाउनलोड
रिम २०७४-०७५ () डाउनलोड
लक्ष्मीपुर २०७४-०७५ () डाउनलोड
लेखपोखारा २०७४-०७५ () डाउनलोड
वाँफूखोला २०७४-०७५ () 43 52 8 8 88 2 4 4 2 10 8 डाउनलोड
सरपानी गर्पा २०७४-०७५ () डाउनलोड
सिद्धस्वोरी २०७४-०७५ () डाउनलोड
सिन्ग्वंग २०७४-०७५ () डाउनलोड
स्वीकोट २०७४-०७५ () डाउनलोड
Skip to toolbar